Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 881/23-03-2016

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 15:07
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 09:45

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έως και τις 27-04-2016.