Κατακύρωση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 881/23-03-2016

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016 10:45
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016 09:04

Πρακτικό Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών