Ειδικός Λογαριασμός


 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 5957/10-10-2017

  Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερεις (4) εξωτερικούς συνεργάτες  για τις ανάγκες του Έργου Financial Instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Europe, και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Αρχείο Πρόσκλησης).

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_FINERPOL.pdf

   

  image003image006

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765