Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6189/18-10-2017

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έξι (6) εξωτερικούς συνεργάτες  με αντικείμενο απασχόλησης «Λειτουργία γραφείων πρακτικής» της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

    (Αρχείο πρόσκλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765