Ειδικός Λογαριασμός

Όλες οι Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

 • Home

  Ανακοίνωση για την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5957/10-10-2017

  Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν προτάσεις  για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5957/10-10-2017 για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες του Έργου Financial Instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361, παρακαλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη 01/11/2017 στο γραφείου του καθηγητή κ. Μαρόπουλου Στέργιου στο Κτήριο Διοίκησης του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας (απέναντι από τις Γραμματείες), Κοίλα – Κοζάνη, τις ακόλουθες ώρες:

  Θέση 1. Ώρα 14:30

  Θέση 2. Ώρα 15:00

  Θέση 3. Ώρα 15:30

  Θέση 4. Ώρα 16:00

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765