Ειδικός Λογαριασμός


 • Ανακοίνωση για την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6189/18-10-2017

  Καλούνται οι ακόλουθοι υποψήφιοι (αρχείο υποψηφίων) που κατέθεσαν προτάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6189/18-10-2017 “για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης « Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000633”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, να προσέλθουν την Τρίτη 21/11/2017 στη μικρή αίθουσα Τηλεδιάσκεψης στο υπόγειο του Κτηρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας (απέναντι από την αίθουσα Συνεδριάσεων του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας), Κοίλα – Κοζάνη, τις ακόλουθες ώρες:
  Θέση 1. Ώρα 11:30
  Θέση 3. Ώρα 12:00
  Θέση 4. Ώρα 12:45
  Θέση 5. Ώρα 13:00
  Θέση 6. Ώρα 13:45

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765