Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 5957/10-10-2017

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 12:25
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 12:24

Πρακτικό Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 1
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 2

Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έως και τις 11/12/2017