Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.617/26-01-2018

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη  με αντικείμενο απασχόλησης «Νομική Υποστήριξη Έργων και Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ». (Αρχείο Πρόσκλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765