Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.1681/12-03-2018

     

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο γραφείο Erasmus + του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Έργου «Λειτουργικά Έξοδα ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας» (κωδ. resCom 80100) (Αρχείο Πρόσλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765