Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 2338/29-03-2018

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο την Υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ» του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (αρχείο πρόσκλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765