Ειδικός Λογαριασμός


  • Ανακοίνωση για συνέντευξη

    Αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1681/12-03-2018 «γραφείο Erasmus + του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας,  στο πλαίσιο του Έργου «Λειτουργικά Έξοδα ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», (Δείτε την ανακοίνωση)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765