Ειδικός Λογαριασμός


 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Αριθμ. Πρωτ. 3260/02-05-2018

   

  Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερεις (4) εξωτερικούς συνεργάτες για τις ανάγκες του Έργου Supporting eco-innovations towards international markets - ακρωνύμιο SUPER και κωδικό PGI00014, με επ. υπεύθυνο τον Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Europe, και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Αρχείο Πρόσκλησης)

   

  super

  image006

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765