Ειδικός Λογαριασμός


  • Αποτελέσματα πρόσκλησης για κατάθεση προσφορών αρ. πρωτ.3168/27-04-2018

     

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Έργου «Πιλοτικό Υβριδικό Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Στημονιάρη Δημήτρη, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ 2012-2016

    Αναθέτει: 1. Την Προμήθεια και εγκατάσταση (Β) εξοπλισμού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πλαίσια στην εταιρία Θ. ΚΩΤΤΑΣ-Σ. ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε., Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 60, ΓΡΕΒΕΝΑ, Τ.Κ. 51100, ΑΦΜ 999155993, Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ γιατί κατέθεσε τη μοναδική προσφορά η οποία ήταν σύμφωνη και με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
    2. Την απ’ ευθείας προμήθεια, ελλείψει προσφορών, του (Α) Στεγάστρου και βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών (ΦΒ) πλαισίων από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100, Α.Φ.Μ. 800680887, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, με κόστος κατασκευής 5.200,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 24 % σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. (Πρακτικό έπιτροπής ερευνών)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765