Ειδικός Λογαριασμός

Όλες οι Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

  • Home

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 3927/ 21-05-2018

     

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο Εξωτερικούς Συνεργάτες α. με αντικείμενο την «Υποστήριξη της ιστοσελίδας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και β. με αντικείμενο την «Επεξεργασία των αξιολογήσεων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», στα πλαίσια του έργου «Λειτουργικά Έξοδα ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας» με κωδ.80100. (Αρχείο Πρόσκλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765