Ειδικός Λογαριασμός


 • Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση παραστατικών δαπανών στον ΕΛΚΕ

   

  Σχετικά με την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών στον Ε.Λ.Κ.Ε., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Τα παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 30/6/2018 θα πρέπει να τα προσκομίζετε στον Ε.Λ.Κ.Ε. έως και την Παρασκευή 20/7/2018.
  2. Παρακαλούμε, λόγω της αλλαγής του λογιστικού συστήματος διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. από 1/7/2018 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2018, να αποφύγετε την έκδοση παραστατικών δαπανών αγαθών, υπηρεσιών και μετακινήσεων με ημερομηνία μετά την 1/7/2018 για το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλίου, εξαιρουμένων των παραστατικών δαπανών για τις οποίες:
       α) έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση μέχρι 30/6/2018,
     β) έχει ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης της σχετικής σύμβασης πριν από την 1/7/2018,
       γ) έχει εκδοθεί η απόφαση προέγκρισης μετακίνησης (έργα ΕΣΠΑ) έως 30/6/2018,
       δ) έχετε αιτηθεί την προέγκριση μετακίνησης πριν από την 1/7/2018.
  3. Η κατάθεση εντολών πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού για συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι 30/6/2018, ανεξαρτήτως του διαστήματος απασχόλησης που αφορούν, πραγματοποιείται και μετά την 1/7/2018 σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως τώρα.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του ΕΛΚΕ

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765