Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών Αρ. Πρωτ.: 5920 / 06-08-2018

    Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών στα πλαίσια του Έργου «Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΣΑΕ:2018ΣΕ14510001-MIS5030311)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (κατεβάστε την πρόσκληση)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765