Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών Αρ. Πρωτ.: 5922 / 06-08-2018

    Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών στα πλαίσια του Έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SAVE WATER, ΣΑΕ: 2018ΕΠ50560026)» , στο πλαίσιο του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020’ που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020). (κατεβάστε την πρόσκληση)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765