Ειδικός Λογαριασμός

Όλες οι Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

  • Home

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9159/23-11-2018

    Προμήθεια Βάρκας για δειγματοληψία σε υδάτινους φορείς (λοιπός εξοπλισμός) στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και κωδικό 2018ΕΠ50560026, (κωδ. resCom 80230), του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020’ που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

    ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    images elada albania png 1537512337 crop 343 73images ipa elada albania png 1537512357 crop 91 57

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765