Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών Αρ. πρωτ. 9437/03-12-2018

     

    Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών στα πλαίσια του Έργου «Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκα χρηματοδοτικά εργαλεία» κωδικός RESCOM 80232. (Αρχείο Πρόσκλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765