Ειδικός Λογαριασμός

Όλες οι Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

  • Home

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αρ. πρωτ. 9563/5-12-2018)

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254)». (Αρχείο Πρόσκλησης)

    Νέα εικόνα

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765