Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9563/05-12-2018

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 11:55
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 11:55

 

Πρακτικό Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έως και τις 05-02-2019.