Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4229/23-4-2019

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 10:47
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 10:40

 

Πρακτικό επιτροπής ερευνών

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στα Κοίλα Κοζάνης (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) έως και τις 24-06-2019.