Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4149/22-4-2019

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:47
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:44

«Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254)

Πρακτικό Επιτροπής