Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/1203/19-11-2014

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014 15:17
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 13:29

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/1203/19-11-2014
Πρακτικό Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών.
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης
Πίνακας Καταγραφής Προσόντων