Αποτελέσματα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/1187/14-11-2014

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 15:24
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 15:24

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/1187/14-11-2014 για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 4 «Εφαρμογές στη δυναμική των συστημάτων» της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 383583. (Αρχείο Πρακτικού)