Αποτελέσματα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/193/19-02-2015

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 07 Απριλίου 2015 11:50
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 07 Απριλίου 2015 10:13

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/193/19-02-2015
Πρακτικό Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών.
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης