Ειδικός Λογαριασμός


  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 598/25-02-2016 (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80104)

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «την τεχνική υποστήριξη» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (ΦEK 283/25 Φεβρουαρίου 2015). (Αρχείο Πρόσκλησης).

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765