Ειδικός Λογαριασμός


 • Αρχική

  Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

   

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι για την ορθή λειτουργία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ :
  1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα γίνονται ανά 2 εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018. Με το δεδομένο αυτό, οι επόμενες συνεδριάσεις μέχρι τέλους του έτους 2018 ορίζονται ως εξής :
    •  7 Νοεμβρίου 2018.
    •  21 Νοεμβρίου 2018.
    •   5 Δεκεμβρίου 2018.
    •  19 Δεκεμβρίου 2018.

  2. Τα θέματα θα πρέπει να έρχονται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα.


  Καλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι να τηρούν αυστηρά την προθεσμία κατάθεσης αιτημάτων και να μεριμνούν για την πληρότητα των εγγράφων και των δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν.

  3. Τα μέλη της Ε.Ε. θα παραλαμβάνουν τη λίστα και τα συνοδευτικά έγγραφα των θεμάτων τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα.

  4. Έκτακτα θέματα θα συζητούνται μόνο μετά από σαφή αιτιολόγηση της ανάγκης ένταξης τους στη λίστα των θεμάτων της επόμενης συνεδρίασης.

   

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765